Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door House of Hotels of een direct aan House of Hotels gelieerde vennootschap hierna genoemd HOH. Via de website www.houseofhotels.nl van HOH worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2019.
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website reageren op een hotel dat te huur staat, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken zodat we contact met u kunnen opnemen. Daarnaast kunt u een zoekopdracht starten op onze website, om inzicht in uw zoekwensen te verkrijgen. Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten via het contactformulier op onze website, per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag te behandelen. Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren. Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij onderstaande gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een reactie achter te laten, een zoekopdracht te starten, het contactformulier in te vullen):

 • Naam Rechtspersoon
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Gewenste vestigingsplaats;
 • Koop onroerend goed;
 • Huur onroerend goed;
 • Eigen vermogen;
 • Enz enz.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een reactie of zoekopdracht
 • de gegevens die we vragen als u een zoekopdracht invult, zijn nodig om geschikte hotels te vinden, uw kredietwaardigheid te kunnen checken en u voor te kunnen stellen aan de eigenaar van een gevonden hotel;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale matchmail;
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
Wanneer een overeenkomst opgemaakt gaat worden, kunnen wij onderstaande gegevens van u verwerken:
 • Naam rechtspersoon;
 • Voornaam (volgens paspoort);
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Iban;
 • Beroep;
 • Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering;
 • Kopie loonstrook met doorhaling BSN;
 • Eventueel naam borgstellende;
 • Eventueel adres borgstellende;
 • Eventueel postcode en plaats borgstellende;
 • Eventueel telefoonnummer borgstellende.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om een huurovereenkomst op te kunnen (laten) maken;
 • gegevens van een borgstellende zijn nodig indien de kredietwaardigheid van alleen de huurder/koper niet toereikend is. HOH zal deze gegevens toevoegen zodat de eigenaar garantie heeft dat huurder de huursom kan voldoen;
 • om huurbetalingen geautomatiseerd te kunnen verwerken.
HOH verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang. Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een zoekopdracht en overeenkomst is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om middels HOH een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal HOH mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.
Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een zoekopdracht ten behoeve van analyse doeleinden en wettelijke verplichtingen t.o.v. de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

HOH zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Reactie en/of invullen contactformulier:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer.

Zoekopdracht:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen.

Huurovereenkomst:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer in verband met het opslaan van de overeenkomst;
 • De eigenaar van het hotel, voor het opmaken en/of ontvangen van de huurovereenkomst met de huurder;

Koopovereenkomst:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer in verband met het opslaan van de overeenkomst;
 • De eigenaar van het hotel, voor het opmaken en/of ontvangen van de koopovereenkomst met de koper;
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een overheidsdienst (denk aan politie, belastingdienst, inlichtingendienst) in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Matchmail

Na het starten van een zoekopdracht sturen wij u per email geschikte hotels. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u de zoekopdracht willen beëindigen.

Cookies

HOH maakt op de website www.houseofhotels.nl gebruik van functionele en analytische cookies. Een functionele cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. HOH gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Deze cookies worden verwijderd bij het sluiten van de internetbrowser. Via de website www.houseofhotels.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hiertoe heeft HOH een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. HOH gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Beveiliging persoonsgegevens

HOH hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Wachtwoorden worden te allen tijde versleuteld en niet decodeerbaar opgeslagen;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van HOH of onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee HOH een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
Op gezette tijden wordt een back-up gemaakt van de systemen. Deze back-up bevat Persoonsgegevens en wordt versleuteld en beveiligd opgeslagen.
SSL

HOH maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website bij de zoekopdracht en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze te allen tijde wijzigen in uw account of via het algemene e-mailadres. Ook kunt u bij HOH terecht indien u inzage wenst in de gegevens die HOH van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. Heeft u nog vragen over het privacybeleid van HOH dan kunt contact opnemen met HOH via: House of Hotels Nieuwemeerdijk 297 1171 NS Badhoevedorp Telefoon: +31 (0)85 – 064 53 84 Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.