Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website:

House of Hotels (HOH) is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het zetten van verkoop/verhuuradvertenties voor Hotels (bedrijven en vastgoed) alsmede in het bemiddelen bij de aankoop van Hotel Exploitaties, Hotel Vastgoed en (huurwaarde)taxaties van Hotels,

Deze website is eigendom HOH House of Hotels. Door deze website te raadplegen/ gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat kunt u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright

Copyright 2018 HOH House of Hotels, Nieuwemeerdijk 297 te 1171 NS Badhoevedorp, Nederland. All rights Reserved.

Intellectueel Eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOH. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van HOH.

Aansprakelijkheid

In geen geval is HOH aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als HOH geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. HOH geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging

Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geupdate op 1 juni 2019.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.